Moderní podpěrný systém
pro velká zatížení

Použitelný při výstavbě mostů, inženýrských i průmyslových staveb

Technické řešení Kontaktujte nás

O TRECOL SYSTEM

"Tre colonna", v překladu "Tři sloupy" a zkráceně TRECOL, představuje moderní podpěrný systém pro velká zatížení použitelný při výstavbě mostů, inženýrských, průmyslových i pozemních staveb.

Cílem vývoje nového produktu na trhu bylo rozšířit nabídku těžkých podpěrných soustav s uplatněním vysokopevnostních betonů pro prvky namáhané v převažující míře osovým tlakem. Vhodnou kombinací materiálů ocel – beton jsme schopni redukovat výrobní náklady oproti klasickým ocelovým konstrukcím a připravit tak prostor pro komerční využití nového systému. Rozšiřujeme současně oblast uplatnění přesné prefabrikace betonových výrobků v segmentu pomocných konstrukcí pro dopravní, pozemní i průmyslové stavby. Výhodou systému je vysoká rozměrová variabilita se schopností doplňovat prvky dle individuálních potřeb zákazníků na základě zakázkové výroby. Ocelové prvky TRECOL SYSTEM lze navíc samostatně použít pro nižší zatížení v pozemním stavitelství.

Výhradním dodavatelem systému TRECOL je společnost LKM Consult s.r.o.


Hlavní výhody TRECOL SYSTEM

  • Vysoká únosnost a prostorová tuhost podpěrných věží daná geometrií základního stavebního modulu - rovnostranným trojúhelníkem
  • Jednoduchá montáž při napojování prvků v univerzálních styčnících s nízkým počtem spojovacích prostředků
  • Vysoká rozměrová variabilita komponent pro různé prostorové sestavy včetně možnosti doplňovat prvky dle individuálních potřeb zákazníků

 

TRECOL SYSTEM zahrnuje

  • Prefabrikované základové patky
  • Prefabrikované sloupky z HPC betonu
  • Ocelová ztužidla – horizontální a diagonální vzpěry, vertikální pomocné sloupky
  • Roštové nosníky ve vrcholu podpěrných věží
  • Ocelové podélníky z běžných válcovaných profilů
  • Atypické úpravy - zavěšení ocelového roštu na opěrách, atd.

Základní stavební jednotkou systému je rovnostranný trojúhelník o modulární délce stran 2,0 m s výškou prvků 1,75 m. V rozích trojúhelníků jsou umístěny nosné kruhové železobetonové sloupky Ø 200 mm s reálnou únosností překračující 80 t. Triangulární modulární soustava ve vodorovné rovině doplněná o prostorové ztužení z ocelových trubek předurčuje vysokou prostorovou tuhost podpěrných věží TRECOL. Po stránce přenosu zatížení a stability se jedná o jeden z nejstabilnějších systémů na trhu. Mimořádné zatěžovací stavy, jako například silné nárazy větru, neočekávané manipulace, nárazy předmětů – to vše je schopen TRECOL SYSTEM díky prostorové tuhosti věží bezpečně přenést. Vnitřní bezpečnost systému po statické stránce je z pohledu návrhu zásadním kritériem.

Precizní technické řešení je klíčem k úspěšné realizaci…