Moderní podpěrný systém pro velká zatížení

Použitelný při výstavbě mostů, inženýrských i průmyslových staveb

Služby

LKM Consult s.r.o. nabízí pronájem systémových prvků TRECOL pro pomocné podpěrné konstrukce mostů, inženýrských a pozemních staveb, průmyslových staveb. V rámci dodávek zajišťujeme kompletní projekční přípravu včetně statických posouzení, efektivně provedenou montáž a demontáž, kvalifikovaný odborný servis pro zákazníky.

Vhodné aplikace pro TRECOL SYSTEM

  • Těžké pevné skruže pro výstavbu monolitických mostů různých typů průřezu,
  • Podpěrné věže pro montáž mostních nosníků a jiných betonových prefabrikátů,
  • Provizorní bárky vysoké únosnosti pro montáž ocelových konstrukcí,
  • Podpěrné soustavy a distanční prvky pro hydraulické manipulace v různých technických oborech

Pro všechny vhodné aplikace jsme připraveni vypracovat profesionální nabídku. Po uzavření dohody o kontraktu vyhotovíme podrobný návrh technického řešení podle individuálních potřeb zákazníka. V rámci projekční přípravy připravíme výkresovou montážní dokumentaci včetně statických výpočtů a posouzení stability individuálně navržené sestavy.

Pro naši projekční činnost využíváme nejmodernější návrhové postupy podložené prověřenými zkušenostmi. Statické analýzy zpracováváme v licencovaném programu MIDAS CIVIL a IDEA RS, výkresové přílohy vytváříme systémem AUTOCAD.