Moderní podpěrný systém pro velká zatížení

Použitelný při výstavbě mostů, inženýrských i průmyslových staveb

Technické řešení

Prefabrikované základové patky

z  vyztuženého HPC betonu o rozměru 900x900 mm jsou umístěny na roznášecí ploše z dvojité panelové rovnaniny, případně z monolitického podkladního betonu vyztuženého Kari sítí na hutněném podsypu. Nad patkou jsou umístěny rektifikační klíny s výškovým rozsahem odskružení 40 mm.
Základové patky se standardně umisťují na dřevěné odskružovací rámečky výšky 80 mm.

 

Patní sloupky s malými odskružovacími rámečky

slouží pro uložení sloupků TRECOL přímo na základové konstrukce, případně na velmi únosné podloží, kde není nutné roznášet zatížení do větší plochy.
Systémový ocelový odskružovací rámeček pod patním sloupkem umožňuje spuštění skruže minimálně o 80 mm.

Nosné sloupky z HPC betonu

o průměru 200 mm se vyznačují vysokou únosností ve svislém směru přesahující 80 t na sloupek. Na jejich koncích jsou integrovány ocelové styčníky pro přenos zatížení přes kontaktní spoj a napojení ztužidel. Konstrukční detaily styčníků jsou sestrojeny s ohledem na vysokou únosnost a jednoduchost, aby se eliminovala pochybení z nedbalosti při montáži. Detail kontaktních čel sloupků obsahuje stlačitelnou mikrovrstvu individuálně navrženou pro tuto aplikaci pro řádný přenos zatížení přes kontaktní styk. Přísné rozměrové výrobní tolerance sloupků jsou garantovány výrobou v přesných ocelových formách. V případě poškození sloupku při neodborné manipulaci nebo dopravě aplikujeme jednoduché pravidlo : poškozený sloupek vyřadíme a vyrobíme nový.

Roštové nosníky

se ukládají ve vrcholu věží v příčném směru a slouží k podepření podélníků v různých polohách v rámci uspořádání podpěrného roštu.
Na TRECOL věžích jsou standardně použity roštové nosníky průřezů HEB 260 a HEA 320. Pro případy zavěšení podélníků na opěrách jsou použity roštové nosníky z profilu 2×UPE 300 zavěšené na předpínacích tyčích DYWIDAG.

 

Trubkové ocelové vzpěry

zajišťují prostorovou tuhost podpěrných věží. Napojení na ŽB sloupky je přes univerzální styčník spojovacím materiálem M24. Nízký počet šroubových spojů zaručuje rychlou a efektivní montáž a demontáž. Šikmé vzpěry z trubek Ø89 lze využít kromě prvků diagonálních ztužidel také jako svislé sloupky pro nízká zatížení, nejčastěji v pozemním stavitelství. Ocelové prvky TRECOL SYSTEM tak lze samostatně použít například při podepírání stropních konstrukcí v budovách, kde není z pohledu únosnosti nutné navrhovat těžké podpěrné soustavy, případně nelze využít těžkou mechanizaci pro montáž.

Atypické sestavy

TRECOL SYSTEM umožňuje vysokou variabilitu uspořádání u atypických překážek, např. při překlenutí strmých svahů, šikmých křížení, atd.
V případě většího zatížení sloupků se použijí trojité či vícenásobné sloupky propojené do jednoho konstrukčního celku.

Výroba, sklad, doprava

Sériová výroba sloupků probíhá litím betonové směsi C70/85 XF1 EASYCRETE do přesných ocelových forem za pravidelné technologické podpory dodavatele betonu TBG BETONMIX, a.s. Ze stejné pevnostní třídy jsou zbudované i základové patky.

Uskladnění a doprava ŽB sloupků probíhá ve vodorovné poloze na dřevěných na míru vyrobených přepravkách. Ocelová ztužidla jsou transportována v ocelových transportních rámech.

Přejít na systémové zkoušky

Soubory ke stažení